PROGRAM 9-10 MARS

Dag 1, måndag 9 mars

09.00 Registrering, kaffe
10.00 Inledning: Karin Klingenstierna, Moderator
Anneli Hultén, Kommunstyrelsens ordförande i Göteborg
Karin Markides, Rektor och VD Chalmers
Folke Brundin, Marknadschef, RUAG Space AB
Lars Eliasson, Ordförande Rymdforum
10.30  1. Politisk omvärld
– Rymdverksamhetens betydelse i det svenska samhället
Minister Helene Hellmark Knutsson
– EU inom rymd
Mats Ljungqvist, Policy Officer Europeiska kommissionen
– Vattnet i rymden och rymden i havet- några satellitbetraktelser från en HaV-GD
Björn Risinger, Generaldirektör Havs- och vattenmyndigheten
– Svensk rymdverksamhet och reflektioner kring ministermötet 2014
Olle Norberg, Generaldirektör Rymdstyrelsen
– Statusrapportering från rymdutredningen
Ingemar Skogö, Särskild utredare
11.30 Frågestund
12.00 Lunch
13.00  2. Rymdtillämpningar i samhället
– “Den verkliga verkligheten”
Jörgen Hartnor, Lantmäteriet
– Copernicus – “Europas jordobservationsprogram” – en översikt
Stefan Nilsson, SMHI
– Fria satellitdata och tjänster för hav, vatten och klimat
Thomas Klein, Havs- och vattenmyndigheten
– Infrastruktur
Federico Hernandez/Kari Finnskog, Västtrafik
– Rymdlägesbild
Ella Carlsson-Sjöberg, Försvarsmakten Högkvarteret
-Tillämpningar inom jordbruket
Henrik Stadig, Hushållningssällskapet
14.40 Kaffe
15.10 3. Forskning – Innovation – Tillväxt
– Samarbete akademi – industri
Mats Viberg, Prorektor Chalmers
Rymdmarknaden – en översikt
Folke Brundin, RUAG Space AB
Högskolan Väst
Additiv tillverkning/3D-skrivare, en omvälvande teknologi
Petter Hagqvist, Högskolan Väst
– Ariane 6, ett genombrott för sandwichteknologin
Ulf Palmnäs, GKN
Chalmers
– MMIC-teknologi
Herbert Zirath, Chalmers
– Teknikutveckling och innovation i forskningens tjänst
Martin Kores, Omnisys
Linköpings universitet
-Lättviktsstrukturer i kolfiber
Marie Jonsson, Compraser Labs
17.00 Slut dag 1
19.00 Middag Hotell Gothia Towers

 

Dag 2, tisdag 10 mars

08.30 Kaffe
09.00 4. Ny svensk rymdteknik och nya produkter
 – Ny raketmotorteknik
Peter Alm, GKN
– ESA Technology Transfer Network – möjligheter för svensk rymdindustri
Cecilia Hertz, Umbilical Design
– Framtida helhetskoncept för småsatelliter
Anna Rathsman, SSC
– Nytt datahanteringssystem för småsatelliter
Emil Vinterhav, ÅAC Microtec
– Styrdatorn i Rover på planeten Mars
Annica Larsson, RUAG Space AB
– Framtiden är här – elektrick framdrivning i rymdem
Peter Rahtsman, OHB Sweden
– Dubbelpolariserad Scatterometerantenn för MetOp-SG
Per Magnusson, RUAG Space AB
– Bemannad rymdfart – en högteknologisk affärsmöjlighet för Sverige
Karin Nilsdotter, Spaceport Sweden
– Kommersiellt genombrott för grön framdrivning
Mathias Persson, Ecaps
11.00 Kaffe
11.30  5. Forskning i och om rymden
– Airway monitoring in space – background and experience with an ISS human project
Dag Linnarsson, KI
– Kalla vindar och heta kärnor i aktiva galaxer
Susanne Aalto, Chalmers
– KTH:s rymdforskning – kort om mycket
Christer Fuglesang, KTH
– På kometresa med Rosetta
Hans Nilsson, IRF, Kiruna
– Jättemolekyler vit Titan och oceaner under ytan på Saturnus månar
Jan-Erik Wahlund, IRF, Uppsala
12.30 Lunch
13.30  6. Forskning om jorden
– Varför använda mikrovågor för väderprognoser och klimatforskning?
Patrick Eriksson, Chalmers
– Rymdväder
Henrik Lundstedt, IRF, Lund
– “MATS – en tomografisk satellitmission för mesosfären”
Jörg Gumbel, Sthlm Universitet
– Atmosfärsforskning mha Radio Occultation
Joel Rasch, Molflow
– Polarforskning
Leif Eriksson
 14.30  Rymdforum 2015 avslutas, summering
 Lars Eliasson, Ordörande Rymdforum
14.45-16.15  Studiebesök
– Göteborgs hamn
– Chalmers
– RUAG Space

TALARE

Karin Klingenstierna_162x195

Karin Klingenstierna, Moderator

rymdforum_anneli_hulten

Anneli Hultén, Kommunstyrelsens ordförande, Göteborg

Foto: Anna Hult

rymdforum_karin_markides

Karin Markides, Rektor och VD Chalmers

 

rymdforum_olle_norberg

Olle Norberg, Generaldirektör Rymdstyrelsen

 

Helene_Hellmark_knutsson162x195

Helene Hellmark Knutsson (S) Minister för högre utbildning och forskning

 

rymdforum_ingemar_skogo

Ingemar Skogö, Särskild utredare, Länsstyrelsen i Västmanlands län

Presentation Statusrapportering från Rymdutredningen

 

Mats Ljungqvist, Dr, Europeiska Kommissionen, Rymdpolitik och rymdforskning

Presentation EU inom rymd

 

björn_risinger

Björn Risinger, Generaldirektör Havs- och vattenmyndigheten

Presentation Vattnet i rymden och rymden i havet

OBS! filen öppnas ej automatiskt, öppna genom att högerklicka, “Save target as”

 

 

 

rymdforum_lars_eliasson

Lars Eliasson,  Föreståndare Institutet för rymdfysik och ordförande Rymdforum Sverige

Presentation Välkomna till två rymddagar i samhällets tjänst

 

 

rymdforum-jörgen hartnor

Jörgen Hartnor, Senior Advisor, Lantmäteriet

Presentation Den verkliga verkligheten

 

stefan.nilsson162x195

Stefan Nilsson, Manager International Relations, SMHI

Presentation Copernicus – Yesterday, Today and Tomorrow – an overview

Thomas_Klein_162x195

Thomas Klein, Senior Analyst, Havs- och Vattenmyndigheten

Presentation Copernicus – fria satellitdata och tjänster för miljö, klimat och säkerhet

 

hernandez_fredrico_162x195

Federico Hernandez, Systemingenjör Västtrafik

Presentation Rymdforum 2015

rymdforum_kari_finnskog

Kari Finnskog, CIO Västtrafik

Presentation Rymdforum 2015

NN

 

rymdforum_henrik_stadig

Henrik Stadig, Agronom, Hushållningssällskapet

Presentation Lantbruksnyttan med rymd

Mats_Viberg162x195jpg

Mats Viberg, Professor och Prorektor Chalmers

Presentation Academy – Industry Collaboration

folke162x195

Folke Brundin, Marknadschef, RUAG Space AB

Presentation Rymdmarknaden – Översikt

 

Petter Hagqvist, Doktorand Högskolan Väst

Presentation Additiv tillverkning/3D skrivare – en omvälvande teknologi

ulf_palmnäs_162x195

Ulf Palmnäs, Dep. VP Business Development & Marketin, GKN

Presentation Ariane 6 – ett genombrott för Sandwich teknologin

OBS! filen öppnas ej automatiskt, öppna genom att högerklicka, “Save target as”

 

herbert Zirath162x195

Herbert Zirath, Professor High Speed Electronics, Chalmers

Presentation Högfrekventa integrerade kretsar (MMIC) för rymdtillämpningar

 

Martin Kores162x195

Martin Kores, VD Omnisys

Presentation Omnisys Instruments

 

Marie Jonsson Swerea_162x195

Marie Jonsson, Forskare, Swerea SICOMP

Presentation Kostnadseffektiv tillverkning av lättviktsstrukturer i kolfiber inom Compraser Labs

 

Peter Alm, Chief Engineer – Rocket Engine Turbined, GKN

Presentation Ny svensk teknik och nya produkter

 

cecilia_hertz162x195

Cecilia Hertz, VD och grundare Umbilical Design

Presentation Möjligheter för svensk rymdindustri

 

anna_rathsman162x195

Anna Rathsman, Teknisk Direktör, SSC

Presentation Framtida helhetskoncept för småsatelliter

 

 

Emil_Vinterhav_162x195

Emil Vinterhav, CTO, ÅAC Microtec AB

Presentation Nytt datahanteringssystem för småsatelliter

 


Annica Larsson, Systemingenjör, RUAG Space AB

Presentation Styrdator i Rover på planeten mars

 

peter_rahtsman162x195

Peter Rathsman, Teknisk chef, OHB Sweden

Presentation Elektrisk framdrivning i rymden

 

per_magnusson162x195

Per Magnusson, Antenningenjör, RUAG Space AB

Presentation Dubbelpolariserad Scatterometerantenn för MetOp-SG

 


Karin Nilsdotter, VD och partner Spaceport Sweden & Space Travel Alliance, Future Astronaut

Presentation Förverkliga visionen om bemannad rymdfart från Sverige

 

mathias_persson162x195

Mathias Persson, President Ecaps AB

Presentation Commercial breakthrough for ECAPS HPGP replacing Hydrazine

 

 

Christer Fuglesang_162x195

Christer Fuglesang, Adj. Professor, KTH. ESA-astronaut.

Presentation KTH:s rymdforskning – kort om mycket

 

Dag Linnarsson, Professor Karolinska Institutet

Presentation Lungornas hälsotillstånd i rymden och på jorden

 

susanne_aalto162x196

Susanne Aalto, Professor Dep. of Earth and Space Science, Onsala Observatory, Chalmers

Presentation Kalla vindar (och heta Galaxkärnor)

 

hans_nilsson162x195

Hans Nilsson, IRF, Kiruna

Presentation På kometresa med Rosetta

 

Jan-Erik Wahlund, Associate Professor, Institutet för Rymdfysik (IRF), Uppsala

Presentation Jättemolekyler vid Titan & Oceaner under ytan på Saturnus månar

 

Patrick Eriksson_162x195

Patrick Eriksson, Bitr. professor Inst. för Rymd och Geovetenskap, Chalmers

Presentation Varför använda mikrovågor för väderprognoser och klimatforskning  – och hur bidrar Göteborg?

 


Henrik Lundstedt, IRF, Lund

Presentation Rymdväder

 

Jörg Gumbel_162x195

Jörg Gumbel, Professor i Atmosfärfysik, Stockholms Universitet

Presentation MATS – en tomografisk satellitmission för mesosfären

 

rasch-joel_162x195

Joel Rasch, Forskningskonsult Molflow

Presentation Radio-ockultation med GNSS för atmosfärsmätningar

 

LeifEriksson162x195

Leif Eriksson, Docent, Inst. för Rymd och Geovetenskap, Chalmers

Presentation Satellitobservation av havsis

INFORMATION

Konferensen hålls på Chalmers Conference Center.

Chalmers

HOTELL

Gothia Towers

Hotellrum till specialpris är reserverade på Hotell Gothia Towers för deltagare på Rymdforum 2015.
Boka rum här >>

KONTAKT

Fält markerade med * är obligatoriska uppgifter

ANMÄLAN

Fält markerade med * är obligatoriska uppgifter
Jag vill delta på:

Välj ett av följande alternativ:

Utställare: